Veiligheid en Privacy

Dit is de privacyverklaring van Magazijn de Bijenkorf B.V. (hierna: de “Bijenkorf”). Veiligheid en privacy staan hoog in het vaandel bij de Bijenkorf. Om uw privacy te waarborgen, handelt De Bijenkorf altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. De gegevensverwerkingen door de Bijenkorf zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder meldingsnummers 1329767, 1398503, 1398515, 1398527, 1398539, 1398540, 1398496 en 1425721.

Beveiliging

De Bijenkorf draagt zorg voor een passende mate en vorm van beveiliging van uw persoonsgegevens. Dit wordt onder andere gedaan door gebruik van een firewall die er zorg voor draagt dat onbevoegden niet bij uw gegevens kunnen komen en certificaten die data verkeer tussen uw computer en de Bijenkorf versleutelen opdat derden de informatie niet kunnen lezen.

Uitsluitend die personen die hiertoe door de Bijenkorf zijn aangewezen binnen het kader van de aan hen opgedragen taken hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Verzamelde (persoons)gegevens

Als u gebruik maakt van en/of u aanmeldt voor de diensten van de Bijenkorf en/of de Bijenkorf Card heeft de Bijenkorf bepaalde informatie van u nodig. Afhankelijk van de door u gekozen Bijenkorf-dienst, worden de volgende (persoons)gegevens door de Bijenkorf verzameld en verwerkt.

Registratie bij de online webshop met de Bijenkorf Card:

- Kaartnummer;
- Naam kaarthouder;
- Vervaldatum;
- CVC;
- Naam-, Adres-, Woonplaats- gegevens (hierna: “NAW-gegevens”);
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Bank- en betaalgegevens;
- Welke producten u in de webshop hebt gekocht.

Registratie bij de online webshop zonder de Bijenkorf card:

- NAW-gegevens;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Bank- en betaalgegevens;
- Welke producten u online hebt gekocht.

Nieuwsbrief:

- Voor- en achternaam;
- E-mailadres.

Contactformulier & services:

- NAW-gegevens;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres.

Deelname prijsvraag:

- Voor- en achternaam;
- E-mailadres.

Klantenpanel:

- NAW-gegevens;
- E-mailadres;
- Geslacht;
- Geboortejaar;
- Gezinssamenstelling;
- Meest bezochte Bijenkorf filiaal;
- Cardhouder ja/nee;
- Type Membership en duur van Membership.

WerkenbijdeBijenkorf-omgeving:

- NAW-gegevens;
- Geboortedatum;
- Opleidingsniveau;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- C.V.

Aanvragen De Bijenkorf Card:

- NAW-gegevens;
- Geboortedatum;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Geslacht
- Type Membership
- Welke producten u met gebruikmaking van de Bijenkorf Card bij de Bijenkorf hebt gekocht.

In het kader van de Bijenkorf Card treedt naast de Bijenkorf ook onze creditcard-partner International Card Services B.V. (ICS) op als verantwoordelijke. Bekijk hier de algemene voorwaarden en het Privacy Statement van ICS.

De Bijenkorf app

Als u gebruik maakt van de Bijenkorf app, verzamelen wij de volgende gegevens:
- Naam
- Inloggegevens
- Locatie
- Gebruik
- Telefooneigenschappen
- Transactiegeschiedenis
- Metadata

Als u de app koppelt aan uw Bijenkorf Card, krijgt u toegang tot uw puntensaldo en kassabonnen.

Overig

Ten slotte leggen wij informatie vast (onder andere het door u gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van de website. Hierbij maken wij gebruik van diensten van derden.

Om te controleren of u aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen, alsmede ter controle van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand), kan de Bijenkorf u verzoeken aanvullende informatie te verstrekken, zoals een kopie identiteitsbewijs. Het Burgerservicenummer (BSN) mag daarbij onleesbaar gemaakt worden. De kopie van het identiteitsbewijs zal worden vernietigd zodra de controle is uitgevoerd.

Doeleinden gegevensverwerking

De Bijenkorf zal informatie over u voor de volgende doeleinden gebruiken:
- Om onze diensten te kunnen verlenen en factureren;
- Om uw bestellingen af te handelen en u te informeren over het verloop daarvan;
- Om vragen en/of contactverzoeken te kunnen beantwoorden;
- Om u te informeren over producten,evenementen, aanbiedingen en acties van de Bijenkorf;
- Om analyses te kunnen uitvoeren;
- Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
- Om gepersonaliseerde reclame te kunnen tonen;
- Om u op de hoogte te brengen van aangekochte cadeaus via de Huwelijksservice;
- Om u uit te nodigen om deel te nemen aan enquetes m.b.t. klanttevredenheid;
- Om informatie over u te verstrekken aan derden indien u daartoe toestemming hebt gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving;
- Om te controleren of u aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen alsmede ter controle van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van een overeenkomst (op afstand)

Cookies

Op de website van de Bijenkorf wordt gebruik gemaakt van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt in het bestelproces om informatie over uw bestellingen op te slaan. Ook wordt daarin informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van onze website gebruik kan maken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons Cookie Statement

Gepersonaliseerde banners

Gepersonaliseerde banners worden samengesteld op basis van uw bewegingen op internet. U bekijkt bijvoorbeeld op Bijenkorf.nl een aantal producten en wanneer u op een site komt waar de Bijenkorf op adverteert, ziet u deze producten terug in onze banners. Dit is een vorm van bannering waarmee de Bijenkorf u persoonlijke aanbiedingen kan doen, gebaseerd op uw productinteresses.

De gepersonaliseerde banners worden geplaatst door onze partner Sociomantic. Dit bedrijf registreert geen gegevens over klanten van deBijenkorf.nl, maar uitsluitend gegevens over het surfgedrag. Alle informatie wordt anoniem behandeld en blijft eigendom van de Bijenkorf. Er worden geen privacygevoelige gegevens opgeslagen. De cookie waarmee gewerkt wordt, blijft maximaal 2 jaar op uw computer staan, daarna wordt alle informatie automatisch verwijderd. Wanneer u binnen deze periode deBijenkorf.nl opnieuw bezoekt, wordt de zoekinformatie ververst.

Afmelden

Wanneer u bezwaar heeft tegen het registreren van uw surfgedrag en tegen het tonen van gepersonaliseerde banners, dan kunt u zich onderaan de pagina via de link “Cookie instellingen” afmelden. Let op: Het afmelden is op een cookie gebaseerd. Op het moment dat u al uw cookies verwijdert, weten wij niet meer dat u zich afgemeld heeft.

Indien u geen informatie wenst te ontvangen over producten en diensten van de Bijenkorf, kunt u zich hier afmelden

Overdracht onderneming

Bij de verdere groei en ontwikkeling van de Bijenkorf kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen. In dat geval zullen ook de gegevens van onze klanten worden overgedragen.

Kennisneming en verbetering van uw gegevens

U kunt uw eigen gegevens en uw persoonlijke instellingen altijd bekijken en zonodig wijzigen. U kunt hiervoor contact opnemen met ons Klant Contact Center, 0800 - 0818 (gratis).

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina.

Bekijk deze privacyverklaring in een PDF-bestand »