Winkels & Openingstijden
Klantenservice

De Toekomst is Groen Verantwoordelijk handelen

Een duurzamere levensstijl begint bij jezelf. Daarom streven we binnen ons hele bedrijf, van winkels en restaurants tot distributiecentrum en hoofdkantoor, naar een milieuverantwoorde manier van opereren.

VERMINDERING VAN CO2-UITSTOOT

Wij zijn aangesloten bij het Science Based Targets initiative (SBTi), een initiatief om de aarde niet meer dan 1,5°C te laten opwarmen. Onze doelstelling is science based, dat wil zeggen in lijn met de meest actuele klimaatwetenschappelijke inzichten. We hebben ons voorgenomen om tot 2025 onze eigen CO2 -uitstoot met 29,4% te verminderen en tot 2030 met 50,4%, uitgaande van een maximale opwarming van 1,5°C. Deze doelstelling betreft de uitstoot door onze eigen gebouwen en voertuigen door o.a. energiegebruik en verwarming. Tot 2019 hebben we een reductie van 6,8% gerealiseerd. Wij werken nog aan doelstellingen voor onze indirecte uitstoot door diensten van derden.

Eigen gebouwen en voertuigen
We zijn goed op weg met de vermindering van onze eigen uitstoot. De focus ligt op het verminderen van energieverbruik. We wekken zelf een deel van onze energie op en kopen de resterende behoefte groen in. We hebben onder andere het volgende gedaan:

 • In onze winkels in Utrecht, Amstelveen en Maastricht is alle conventionele verlichting in de publieke ruimtes vervangen door led en bij elke verbouwing of renovatie gebeurt dit ook in onze andere winkels.
 • We voeren een actief energiebeheer in onze winkels. Verwarming en verlichting zijn niet standaard ingeschakeld en we monitoren maandelijks het verbruik.
 • In 2019 hebben we een nieuw distributiecentrum in gebruik genomen, waarbij we fors in duurzaamheid geïnvesteerd hebben. Het gebouw is volledig energieneutraal en heeft een BREEAM 5-sterrencertificaat, het hoogst haalbare in duurzaamheid.
 • Alle nieuwe auto’s in ons leasewagenpark zijn 100% elektrisch.
 • Met zonnepanelen wekken we zelf energie op. Ons distributiecentrum in Tilburg wekt voldoende energie op om gedurende het jaar zelfvoorzienend te zijn. In Eindhoven wordt een deel van de energiebehoefte van de winkel ook zelf opgewekt. We onderzoeken op welke winkels we nog meer zonnepanelen kunnen plaatsen.
 • De elektriciteit die we inkopen wordt vergroend met windenergie uit Nederland, België en de Noordzee.

Bedrijfsvoering
Ook binnen onze overige bedrijfsvoering kunnen we de uitstoot van CO2 verminderen, bijvoorbeeld door efficiënter met materialen om te gaan. Het volgende – en meer – hebben we al gedaan.

 • We hebben het aantal dozenmaten voor de verzending van artikelen uit de webshop uitgebreid van vier naar 13. Daardoor gebruiken we minder materiaal en vervoeren we minder lucht.
 • Voor afwijkende formaten snijdt een machine in het distributiecentrum dozen op maat, waardoor eveneens materiaal bespaard wordt en er minder lucht vervoerd wordt.
 • Onze cadeauverpakkingen en draagtassen zijn vervangen en bestaan nu uit materialen die minder uitstoot veroorzaken. De draagtassen hebben nu een papieren i.p.v. textiel draagkoord en hebben geen standaard lint meer. Bovendien zijn de tassen lichter geworden en gemaakt van monomateriaal, waardoor ze in hun geheel bij het oud papier kunnen.
 • We zijn van plastic wegwerpkledinghoezen overgestapt op herbruikbare stoffen hoezen voor het transport tussen distributiecentrum en winkels. Dat scheelt grondstoffen en afval.
 • Sinds 2017 is elke maandag Meatless Monday in al onze restaurants, ook de personeelsrestaurants. Per jaar levert dit een besparing van 100 ton CO2 op.

Onze inkopers zijn veel op reis. Op dit moment ontwikkelen wij een duurzaam reisbeleid om het voor onze medewerkers makkelijk te maken voor een ander vervoersmiddel dan het vliegtuig te kiezen.

Selectie van partners
We beginnen bij onszelf, maar we kunnen en willen het niet alleen. Ook van onze leveranciers en partners verwachten we dat zij een verantwoord emissiereductiebeleid voeren, zodat ook onze indirecte uitstoot vermindert. Dit is doorslaggevend bij de keuze voor een nieuwe leverancier of partner

DUURZAMERE MATERIALEN BINNEN EIGEN BEDRIJFSVOERING

We gaan zo verantwoord mogelijk om met grondstoffen en natuurlijke bronnen door te kiezen voor duurzamere materialen.

Winkels en gebouwen
We werken aan de verduurzaming van onze winkels en andere gebouwen door bij vernieuwing, vervanging en uitbreiding in principe altijd te kiezen voor duurzamere materialen. Daaronder verstaan we hergebruikte materialen, herbruikbare materialen en milieuvriendelijke producten, oftewel materialen en producten die minder belastend zijn voor het milieu, beter zijn voor de gezondheid, minder afval opleveren en/of waarvoor minder fossiele energie is gebruikt. Keuzes die soms vragen om een zorgvuldige afweging van de verschillende duurzaamheidsaspecten. Vandaar dat dit een geleidelijk proces is, met als stip aan de horizon 100% circulariteit van materialen.

Dozen en draagtassen
Onze dozen en draagtassen zijn gemaakt van FSC gecertificeerd papier, dat afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. Daarnaast bevat het een minimum aan verfstoffen.

Onverkochte kleding

Natuurlijk proberen we ze min mogelijk textielafval te creëren. Voor kleding die toch onverkocht of onverkoopbaar achterblijft, zoeken we een verantwoorde bestemming.

 • Door efficiënt in te kopen proberen we te voorkomen dat er restanten ontstaan. Alles wat ingekocht is wordt in principe verkocht, ook als een artikel beschadigd is. Het artikel wordt in prijs verlaagd en dit wordt met een opvallend label aangegeven.
 • Artikelen die dan nog niet verkocht worden of niet meer verkoopbaar zijn gaan naar onze partner Sympany, die zorgt voor hergebruik door verkoop in het buitenland, of in het uiterste geval recycling. De opbrengsten werden tot voor kort gedoneerd aan ontwikkelingsprojecten in Afrika en India, maar gaan nu naar innovaties op het gebied van circulaire textielverwerking. Sympany werkt samen met diverse partijen die textiel recyclen tot nieuwe kleding, stof en garen.

Partnerships en stakeholders

Van al onze leveranciers, partners en andere stakeholders verwachten wij dat ook zich conformeren aan onze duurzaamheidsdoelstellingen. Wij nemen actief deel aan samenwerkingsverbanden op het gebied van duurzaamheid om wederzijds kennis en ervaring uit te wisselen.

Op het gebied van verantwoordelijk handelen werken wij nauw samen met G7 Fashion Pact en BREEAM