de Bijenkorf card aanvragen

  • Punten sparen voor de Bijenkorf shoptegoed
  • Veilig online betalen dankzij de aflevergarantie
  • Vrijwel al uw aankopen 180 dagen verzekerd

De aanvraag duurt ongeveer 5 minuten

Tijdens de aanvraag hebben we uw persoonlijke en financiële gegevens nodig. Houd daarom uw identiteisbewijs, loonstrook, gegevens over uw (woon)lasten en uw rekeningnummer bij de hand.


De Bijenkorf en ICS verwerken beiden als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijken uw persoonsgegevens. De Bijenkorf treedt voor de gegevens in het aanvraagformulier op als bemiddelaar voor ICS en stuurt de gegevens door aan ICS. Daarnaast verwerkt de Bijenkorf bepaalde gegevens voor het uitvoeren van het Card programma. Lees alles over het gebruik van uw persoonsgegevens door de Bijenkorf in het Privacybeleid+ van de Bijenkorf.

ICS verwerkt uw gegevens voor de beoordeling van de aanvraag van de Bijenkorf Card, het uitvoeren van de credit card overeenkomst en het aanbieden van de Bijenkorf Card app. Na het verzenden van uw aanvraag, zal ICS een BKR-toets uitvoeren. Lees hier het privacy statement van ICS+.

Op de overeenkomst zijn de Terms of Service de Bijenkorf Card+ en de algemene voorwaarden van ICS+ van toepassing.

Op het gebruik van Mijn ICS en de Bijenkorf Card App zijn de Algemene voorwaarden Mijn ICS+ en de Algemene voorwaarden de Bijenkorf Card App+ van toepassing.

* Door naar de volgende stap te gaan, verklaart u de voorwaarden te hebben gelezen en te accepteren.

Aanvraag ontvangen

Uw aanvraag is succesvol ontvangen en zal worden en gecontroleerd door International Card Services. Wordt uw aanvraag goedgekeurd dan kunt u uw nieuwe kaart binnen een week thuis verwachten.

U wordt op de hoogte gehouden van uw aanvraag via uw e-mailadres:

Verklaringen

  • Op de overeenkomst zijn de Algemene Card-Voorwaarden+ van toepassing. Ik heb deze gelezen en ik accepteer deze.

  • Op het gebruik van Mijn ICS zijn de Voorwaarden Mijn ICS+ van toepassing. Ik heb deze gelezen en ik accepteer deze.

  • Indien ik voor een automatische incasso als betaalwijze heb gekozen, verleen ik met deze aanvraag een SEPA machtiging aan International Card Services (ICS), adres: Wisselwerking 32, 1112 XP Diemen, incassantennummer: NL13ZZZ332005960000. Met deze SEPA machtiging geef ik ICS toestemming om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar mijn bank om een bedrag van mijn rekening af te schrijven en aan mijn bank om doorlopend een bedrag van mijn rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van ICS. De incasso-opdrachten worden afgeschreven van de bankrekening die u bij deze aanvraag heeft ingevoerd. Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

  • Ik heb het Informatie depositogarantiestelsel+ gelezen.

  • Ik verklaar alle gegevens naar waarheid te hebben verstrekt. Ik ben mij ervan bewust dat de door ICS aangeboden informatie niet kan worden opgevat als advies.

* Ik ga akkoord met deze verklaringen.