Het milieu

De Bijenkorf handelt met respect voor de omgeving en het milieu en streeft naar een zo verantwoord mogelijk gebruik van materialen, grondstoffen en natuurlijke bronnen om onze impact op het milieu te reduceren. In 2025 hebben wij onze CO2 uitstoot met 30% gereduceerd en recyclen wij alle karton, plastic en etensresten.

Respect voor het milieu

  • Wij maken gebruik van 100% groene stroom, opgewekt door Nederlandse wind.
  • In ons restaurant in Rotterdam maken we compost van voedselresten. Dit gaan we de komende jaren ook in onze andere restaurants doen.
  • Al onze dozen en draagtassen zijn gemaakt van FSC-gecertificeerd papier. Dit papier is afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. Verder is het papier dat wij gebruiken licht in gewicht, bevat het weinig verfstoffen en is het geproduceerd in een CO2 neutrale omgeving.
  • In 2017 introduceerden we nieuwe verpakkingsformaten voor onze webshop om het gebruik van karton te beperken. Door beter passende dozen te gebruiken kunnen we ze bovendien efficiënter vervoeren en beperken we de CO2 uitstoot door transport.
  • Bij elke nieuwe renovatie wordt de conventionele verlichting vervangen door LED-verlichting. Eind 2018 bestaat 35% van al onze verlichting uit LED.
  • De roltrappen in onze winkel in Amsterdam zijn voorzien van energiebesparende detectors. Deze technologie gaan we ook in andere winkels toepassen.
  • We voeren een actief energiebeheer in onze winkels. Verwarming en verlichting zijn niet standaard ingeschakeld en worden maandelijks gecontroleerd.
  • We beperken het gebruik van water tot het noodzakelijke. Het verbruik wordt maandelijks gevolgd en gemanaged.

Ons duurzaamheidsbeleid richt zich op vier speerpunten. Lees meer over de andere drie punten: