Winkels & Openingstijden
Klantenservice

De Bijenkorf ondertekent het convenant

28 May 2016

De Bijenkorf ondertekent het convenant Duurzame Kleding en Textiel

Het Convenant

De Bijenkorf zal het nieuwe convenant Duurzame Kleding en Textiel als een van de eerste retailers in Nederland ondertekenen en roept collega retailers op hetzelfde te doen. Dit in de overtuiging dat met een gezamenlijke aanpak van de thema’s in het convenant, een fundamentele, positieve beweging qua duurzaam ondernemen, in gang wordt gezet.*

Het convenant heeft als doel om als kleding- en textielindustrie zelf actief invulling te geven aan de verantwoordelijkheid tot het voorkomen en verminderen van schendingen van mensenrechten, schendingen van dierenwelzijn en natuur- en milieuschade in de productie- of toeleveringsketen.

Als retailer zullen wij initiatieven nemen om transparantie en duurzaam ondernemerschap te vergroten, ook in de samenwerking met onze partners.

Thema's

  • Discriminatie en gender;
  • Kinderarbeid;
  • Gedwongen arbeid;
  • Vrijheid van vakvereniging;
  • Leefbaar loon;
  • Veiligheid en gezondheid werkplek;
  • Grondstoffen;
  • Watervervuiling en gebruik chemicaliën, water en energie;
  • Dierenwelzijn;