Winkels & Openingstijden
Klantenservice

de Bijenkorf Huisregels winkels

Store regulations

To read the English version of our store regulations, please scroll down below.

Welkom bij de Bijenkorf

We verwelkomen je graag bij de Bijenkorf om te genieten van al het moois dat de Bijenkorf te bieden heeft! Om een prettige en vriendelijke winkelervaring te bevorderen, hanteren we duidelijke huisregels binnen al onze winkels. Je gaat akkoord met de onderstaande huisregels als je één van onze winkels binnenkomt. Indien je geen gehoor geeft aan deze regels, kunnen we je de toegang tot onze winkel ontzeggen. Heb je vragen over deze huisregels? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Algemene huisregels in de winkels

 • Volg de aanwijzingen van het personeel op.

 • Aan klanten onder de 18 jaar verkopen wij geen alcohol of messen.

 • Er geldt een verbod op geprepareerde voorwerpen t.b.v. winkeldiefstal.

 • Bij diefstal en of fraude wordt aangifte gedaan bij de politie.

 • Bij het afgaan van de poortalarm wordt u verzocht naar de dichtstbijzijnde kassa te gaan.

 • Er is tassencontrole mogelijk bij het betreden en verlaten van de Bijenkorf. Indien u niet wenst mee te werken aan deze controle, kan de toegang tot de winkel u worden ontzegd.

 • Ongewenste intimiteiten, agressie en racisme zijn niet toegestaan.

 • Geen hinderlijk gedrag en/of overlast veroorzaken.

 • Geniet van uw consumpties, maar alleen op de daarvoor aangewezen locaties: ons Café, De Kitchen /restaurant of Isaac’s bar.

 • Het nuttigen van zelf meegebrachte consumpties is niet toegestaan.

 • Het filmen van personen (gasten of medewerkers) is slechts toegestaan met toestemming van de desbetreffende perso(o)n(en).

 • Filmen met verborgen camera’s is in beginsel verboden, o.a. op grond van art. 139f en g Wetboek van Strafrecht.

 • Het heimelijk filmen van personen is in strijd met het recht op privacy.

 • Professioneel filmen is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de Bijenkorf.

 • Bij het niet opvolgen van de huisregels kan de politie ingeschakeld worden.

Onze services

Ben je op zoek naar een stijlvolle outfit, bijzonder cadeau of iets anders? We staan voor je klaar om je te helpen met o.a. stijladvies, winkelen op afspraak en bezorgen vanuit de winkel.

Welcome to de Bijenkorf

We would like to welcome you to de Bijenkorf, and encourage you to enjoy all the beauty that our stores have to offer. To ensure a pleasant and friendly shopping experience, we have clear house regulations in all our stores. Once you enter one of our stores, you automatically agree to our store regulations below. In case of no compliance to these regulations, we may deny you access to our store. If you have questions concerning our store regulations, please do not hesitate to contact our customer service.

General store regulations

 • Follow the directions of the staff.

 • We do not sell alcohol or knives to customers under the age of 18.

 • There is a ban on prepared materials for shoplifting.

 • Cases of theft and/or fraud will be reported to the police.

 • When our door gate alarm goes off, you are requested to go to the nearest cash register.

 • Security checks of bags may occur when entering and leaving de Bijenkorf. If you do not wish to cooperate with this security check, you may be denied access to the store.

 • Acts of sexual harassment, aggression and racism are not permitted.

 • Do not cause annoying behavior and/or nuisance.

 • Enjoy your consumptions, but only at the designated locations: our Café, De Kitchen / restaurant or Isaac's bar.

 • Consuming your own food and beverages brought in from outside is not allowed.

 • The filming of persons (guests or employees) is only permitted with the permission of the relevant person(s).

 • Filming with hidden cameras is prohibited in principle, on the basis of art. 139f and g of the Penal Code, among others.

 • The secret or discrete filming of persons is in violation of the right to privacy.

 • Professional filming is not allowed without prior permission from de Bijenkorf.

 • In case of no compliance to the store regulations, police may be notified.