Winkels & Openingstijden
Klantenservice

Duurzaam ondernemen

Onze verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid gaat verder dan het milieu. Duurzaam betekent ook veilig, eerlijk en transparant. Duurzaam ondernemen is geen doel op zichzelf, maar de weg naar een leefbaar klimaat. Met voldoende natuurlijke bronnen voor iedereen en een maatschappij waarin mensen- en dierenrechten nageleefd worden en welzijn eerlijk verdeeld is.

Wij werken hard om deze visie te realiseren en er is nog veel te doen. Wij geloven dat warenhuizen een grote rol kunnen spelen om de mode supply chain te verduurzamen. Ondanks het feit dat wij nauwelijks zelf produceren, maken wij nu al duidelijke stappen. Zo hebben we duidelijke doestellingen ten aanzien van een duurzame keten voor onze eigen productie en voor de merken die wij voeren. Dit vormt een integraal onderdeel van ons inkoopproces. Wij werken hard om betere opties te bieden aan onze gasten, onze operations focussen op minder impact en wij geven terug aan de maatschappij met als doel om positieve sociale impact te creëren. Wij noemen dit Verantwoordelijk Retail en deze strategie kent 4 pijlers

Ons duurzaamheidsbeleid richt zich op vier pijlers:

  1. het product
  2. het milieu
  3. de mens
  4. positieve verandering  

Het product

De Bijenkorf wil producten verkopen die voldoen aan de normen van verantwoord duurzaam ondernemen. Daarom willen we weten waar deze producten vandaan komen en onder welke omstandigheden ze worden gemaakt.

Lees meer

Het milieu

De Bijenkorf handelt met respect voor de omgeving en het milieu en streeft naar een zo verantwoord mogelijk gebruik van materialen, grondstoffen en natuurlijke bronnen.

Lees meer

De Mens

Het zijn onze medewerkers die de Bijenkorf zo bijzonder maken. Wij zorgen voor duurzame inzetbaarheid door ze iedere dag een inspirerende, leuke en veilige werkomgeving te bieden.

Lees meer

Positieve verandering

De Bijenkorf wil positieve verandering op gang brengen door onze visie op duurzaamheid uit te dragen, het goede voorbeeld te geven en bewustwording te creëren.

Lees meer

Duurzame projecten van de Bijenkorf:

The Pollinators

We zijn hoofdsponsor van The Pollinators, een platform dat zich met acties, donaties en voorlichting inzet voor bijen.

Lees meer

Convenant Duurzame Textiel en Kleding

We hebben als eerste grote retailorganisatie het Convenant Duurzame Textiel en Kleding ondertekend met daarin afspraken over arbeidsomstandigheden, dieren en milieu.

Lees meer

Groene stroom

Wij maken gebruik van 100% groene stroom, opgewekt door Nederlandse wind.

Lees meer