Privacybeleid

Privacybeleid 2020

Dit is het Privacybeleid van Magazijn De Bijenkorf B.V. (hierna "de Bijenkorf").

De Bijenkorf vindt de bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679, hierna de “AVG”).

In dit Privacybeleid lichten wij onder andere toe welke persoonsgegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag. Dat doen wij aan de hand van de verschillende manieren waarop we persoonsgegevens verkrijgen.

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. Wij adviseren u dan ook het Privacybeleid regelmatig te raadplegen. Het privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 23 januari 2020. Een PDF van het Privacybeleid kunt u hier downloaden en printen.

1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

De Bijenkorf is een toonaangevend warenhuis met winkels verspreid over Nederland en verschillende digitale marketing- en verkoopkanalen. De websites van de Bijenkorf zijn te vinden op www.debijenkorf.nl, www.debijenkorf.be en www.debijenkorf.de (hierna de “Websites”). Ook is de Bijenkorf applicatie beschikbaar voor iOS en Android (hierna de “App”).

De verantwoordelijke voor alle hieronder genoemde verwerkingen van persoonsgegevens is Magazijn De Bijenkorf’ B.V., Haaksbergweg 34 1101 BX Amsterdam (KvK: 33116577). De Bijenkorf is onderdeel van Selfridges Group Limited, een dochteronderneming van het in Canada gevestigde Wittington Investments Ltd.

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT DE BIJENKORF VOOR WELKE DOELEINDEN?

2.1 HET PRIVILEGE MEMBERSHIP

Doeleinden en grondslagen Privilege Membership
Het Privilege Membership heeft tot doel de beleving van klanten te verbeteren en de tevredenheid te verhogen, onder meer door gepersonaliseerde communicatie met informatie, aanbiedingen, acties en evenementen die zoveel mogelijk zijn afgestemd op uw voorkeuren en interesses. Ook op de Website ziet u inhoud die past bij uw interesses en we vullen online en in uw Privilege Membership Account bijvoorbeeld uw maten en andere voorkeuren in. Als Privilege Member heeft u via uw Privilege Membership Account (via de Website en in de App) toegang tot uw offline en online aankoophistorie, zodat u die altijd terug kunt vinden. We herkennen u in de winkel aan uw (digitale) klantenpas en/of Bijenkorf Card en online via uw e-mailadres, Privilege Membership Account en via link-tracking.

Deelname aan het Privilege Membership is vrijwillig en kosteloos. Vanzelfsprekend kunt u ook aankopen doen in de Bijenkorf winkels en online zonder gebruik te maken van het Privilege Membership.

De grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens in het kader van het Privilege Membership is het uitvoeren van de overeenkomst met u, namelijk de aanmelding voor het Privilege Membership en de uitvoering van het Privilege Membership. Om uw voorkeuren en interesses te bepalen, wordt ook gebruik gemaakt van informatie die op basis van uw toestemming is verkregen met cookies of vergelijkbare technieken. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken. We kunnen uw gegevens ook gebruiken voor analyse- en optimalisatiedoeleinden (op geagreggeerd niveau). De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van de Bijenkorf om te begrijpen hoe klanten onze diensten gebruiken teneinde deze te kunnen verbeteren en optimaliseren.

Lees meer over de voordelen van het Privilege Membership in de FAQ.

Aanmelden voor het Privilege Membership
Privilege Member worden is eenvoudig en kan op verschillende manieren. U kunt zich aanmelden via de Website of de App. Om Privilege Member te worden maakt u een Privilege Membership Account aan waarin u zelf bepaalde (persoons)gegevens invult.

Wanneer u zich aanmeldt voor het Privilege Membership verklaart u dat u 16 jaar of ouder bent, dan wel dat u hiervoor toestemming van uw ouders of wettelijk vertegenwoordiger heeft.

Informatie gekoppeld aan uw Privilege Membership
Door uw gebruik van de verschillende diensten van de Bijenkorf te analyseren, kunnen wij onze diensten en communicatie beter op uw wensen afstemmen. Onderdeel van het Privilege Membership is daarom dat wij beschikbare informatie over u koppelen en toevoegen aan uw Privilege Membership, waaronder uw interesses, merkvoorkeuren, (online) aankopen en informatie over uw gebruik van de Website, App en overige diensten van de Bijenkorf, zoals Tablet Assisted Sales [zie hoofdstuk 2.7] en Personal Styling [zie hoofdstuk 2.8].

Uw Privilege Membership beheren
Via uw Privilege Membership Account omgeving op de Website en in de Bijenkorf App kunt u zelf uw voorkeuren en interesses voor het Privilege Membership instellen en beheren. De volgende instellingen vindt u terug in uw Privilege Membership Account:

 • Afmelden voor het gehele Privilege Membership (zie 'Instellingen' in uw Account).
 • Interesses instellen en wijzigen (zie 'Voorkeuren' in uw Account).
 • Afmelden voor bepaalde communicatie. Zo kunt u zich aan- of afmelden voor de Privilege Membership nieuwsbrief, voor Privilege Membership-communicatie, voor het ontvangen van digitale kassabonnen en voor informatie en aanbiedingen via de post. Het aan- of uitzetten van pushberichten op uw telefoon kunt u instellen via uw Privilege Membership Account in de App.
 • Koppelen de Bijenkorf Card [zie hoofdstuk 2.2] (zie 'De Bijenkorf Card' in uw Account). U kunt ervoor kiezen uw de Bijenkorf Card te koppelen aan uw Privilege Membership. In dat geval worden het kaartnummer, de naam van de kaarthouder, de vervaldatum, de CVC-code (deze wordt na controle verwijderd), het e-mailadres, de gekochte producten en de verzamelde en gebruikte punten en vouchers gebruikt voor uitvoering van het Privilege Membership.
 • Personalisatie instellingen aanpassen (zie 'Instellingen' in uw Account). De koppeling van informatie die is gebaseerd op uw gebruik van de website, app, personal styling, andere diensten en (online) aankopen kunt u uitzetten.

2.2 De Bijenkorf Card

De Bijenkorf Card is een creditcard die u vele voordelen biedt. De Bijenkorf Card is wereldwijd te gebruiken als betaalmiddel. Met de Bijenkorf Card spaart u Bijenkorf punten over uw aankopen, zowel binnen als buiten de Bijenkorf. Deze punten kunt u verzilveren als shoptegoed. Hoe meer u besteedt met uw de Bijenkorf Card, des te sneller u punten spaart.

U kunt de Bijenkorf Card aanvragen als u 18 jaar of ouder bent en een Nederlands bankrekeningnummer hebt.

Het is mogelijk om uw de Bijenkorf Card te koppelen aan uw Privilege Membership. Dit doet u via uw Privilege Membership Account via de Website of in de App.

Aanvragen de Bijenkorf Card
De Bijenkorf en International Card Services B.V. (hierna “ICS”) verwerken beiden als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijken uw persoonsgegevens voor de Bijenkorf Card. De Bijenkorf is verwerkingsverantwoordelijke voor de aanvraag die u bij de Bijenkorf doet en voor het uitvoeren van het Bijenkorf Card Programma, met uitzondering van het opvragen en doorsturen van uw burgerservicenummer naar ICS tijdens uw aanvraag. Ten aanzien van laatstgenoemde gegevensverwerking treedt de Bijenkorf op als verwerker van ICS.

In het kader van uw aanvraag van de Bijenkorf Card zal de Bijenkorf u vragen de onderstaande gegevens te verstrekken. De Bijenkorf treedt hierbij op als bemiddelaar voor ICS en stuurt deze gegevens door aan ICS om uw aanvraag te beoordelen. De juridische grondslag hiervoor is het uitvoeren van de overeenkomst (precontractuele relatie):

 • Naam, adres en woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Burgerlijke staat;
 • Geboortedatum en geboorteplaats;
 • Nationaliteit;
 • Documenttype en documentnummer identiteitsbewijs;
 • Burgerservicenummer
 • Bankrekeningnummer;
 • Informatie met betrekking tot uw financiële wensen en situatie, waaronder uw gewenste bestedingslimiet, betaalvoorkeuren, uw inkomen, woonsituatie en gezinssituatie;
 • In welke landen u belastingplichtig bent en voor zover van toepassing uw belastingnummer (TIN).

ICS is verwerkingsverantwoordelijke voor het beoordelen van uw aanvraag en het gebruikt deze gegevens voor het beoordelen van uw aanvraag, het uitvoeren van de creditcard overeenkomst en het aanbieden van de Bijenkorf Card App. Bekijk hier de algemene voorwaarden de Bijenkorf Card, Bijenkorf App Terms of Service en het privacy statement van ICS.

Nadat uw aanvraag door ICS is beoordeeld en verwerkt, verkrijgt de Bijenkorf de onderstaande gegevens van ICS in het kader van de uitvoering van het Bijenkorf Card Programma.

 • Naam, adres en woonplaats;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Card niveau;
 • Nationaliteit;
 • Informatie met betrekking tot transacties met de Bijenkorf Card buiten de Bijenkorf;

Deze gegevens gebruiken wij om uw deelname aan het Bijenkorf Card Programma te kunnen uitvoeren, onder meer om de door u gespaarde punten toe te kennen en toe te voegen aan uw shoptegoed en u op de hoogte te houden van de door u gespaarde punten en uw shoptegoed. De juridische grondslag voor deze verwerkingen is de uitvoering van de overeenkomst met u.

Indien u houder van een de Bijenkorf Card bent en u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief dan gebruiken wij uw contactgegevens ook om onze nieuwsbrief met acties en aanbiedingen voor houders van een de Bijenkorf Card toe te sturen. De juridische grondslag hiervoor is uw toestemming.

In het geval van (een vermoeden van) fraude en/of misbruik met (een aanvraag voor) de Bijenkorf Card kan de Bijenkorf, al dan niet nadat zij informatie van ICS heeft ontvangen, maatregelen treffen. De grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van de Bijenkorf, ICS en/of derden om fraude en misbruik te voorkomen, op te sporen en te bestrijden.

Betalingen met de Bijenkorf Card
Indien u met uw Bijenkorf Card in een winkel van de Bijenkorf of in de webshop een aankoop doet, verwerken wij een aantal gegevens over de betreffende transactie. Deze gegevens worden ter afhandeling van de betaling doorgegeven aan ICS:

 • Transactiegegevens;
 • Locatie en tijd;
 • Verzamelde en gebruikte punten en vouchers;
 • Gekochte producten.

Het doel van deze verwerking is om uw aankopen met de Bijenkorf Card mogelijk te maken en uw aankoop/bestelling af te kunnen handelen, ter uitvoering van de overeenkomst met u.

2.3 Betalingen

Ten behoeve van de Bijenkorf worden uw aankopen met een pinpas of creditcard in een winkel van de Bijenkorf of in de webshop afgewikkeld door onze payment provider Adyen B.V. (hierna: “Adyen”). Bij de Bijenkorf kunt u op verschillende manieren betalen. Welke gegevens hierbij verwerkt worden is afhankelijk van de door u gekozen betaaldienst. Het betreft gegevens zoals:

 • In welke winkel u de betreffende aankoop hebt gedaan;
 • Transactie;
 • Gegevens die verband houden met uw betaalwijze zoals het soort kaart waarmee u betaalt, een deel van het kaartnummer en de vervaldatum;
 • Betaalwijze;
 • Locatie en tijd;
 • Land van herkomst van de creditcard/pinpas.
 • Bij een online betaling het IP-adres van uw mobiele apparaat of uw computer

Deze gegevens worden gebruikt om uw bestelling te kunnen afhandelen. De juridische grondslag is de uitvoering van de overeenkomst met u. We kunnen uw gegevens ook gebruiken voor analyse- en optimalisatiedoeleinden (op geaggregeerd niveau). De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van de Bijenkorf om te begrijpen hoe klanten onze diensten gebruiken teneinde deze te kunnen verbeteren en optimaliseren.

De gegevens kunnen ook worden gebruikt om fraude te herkennen en op te sporen. De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van de Bijenkorf en/of derden om fraude en ander misbruik van haar diensten te voorkomen.

Om fraude tegen te gaan, te controleren of u aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen en ter controle van alle overige feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan en/of uitvoeren van de overeenkomst (op afstand), kan de Bijenkorf steekproefsgewijs contact met u opnemen voor een aantal controlevragen en/of u op een andere wijze verzoeken aanvullende informatie te verstrekken. De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van de Bijenkorf om fraude en ander misbruik van haar diensten te voorkomen.

2.4 Gebruik van de Bijenkorf Website

Bezoek aan de website
Om de Website te laten werken hebben wij bepaalde informatie nodig. Deze informatie bestaat uit uw IP-adres (het nummer –minus de laatste 3 cijfers- van uw computer dat het mogelijk maakt uw computer te herkennen), het type browser (het computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken), het besturingssysteem dat u gebruikt en de pagina’s die u op onze Website bezoekt. De juridische grondslag hiervoor is het uitvoeren van een overeenkomst met u, namelijk uw bezoek aan de Website en het gerechtvaardigd belang van de Bijenkorf en/of derden om de Website en diensten van de Bijenkorf te beveiligen en fraude op te sporen en te voorkomen.

Cookies
Ook maken wij gebruik van cookies en technieken die vergelijkbaar zijn met cookies, zoals link-tracking. Door middel van link-tracking zien wij of u onze e-mails opent en herkennen wij u als u vanuit onze e-mails doorklikt naar de Website.

Wij gebruiken cookies en vergelijkbare technieken om de gebruiksvriendelijkheid van onze Website te verhogen en om de Website te beveiligen, om uw ervaring van onze diensten te optimaliseren, informatie voor u te personaliseren, u te herkennen bij een volgend bezoek en om u ook via andere kanalen aanbiedingen te kunnen doen. De juridische grondslag voor het gebruik van persoonsgegevens die door middel van cookies en vergelijkbare technieken wordt verkregen, is uw toestemming (met uitzondering van functionele cookies en cookies met geringe gevolgen voor uw privacy). In onze Cookie Policy kunt u meer lezen over welke cookies er voor welke doeleinden en door welke partijen worden geplaatst. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken via de link Cookie informatie & instellingen onderaan de Website.

Webshop Account
Klanten die hun Webshop Account niet hebben omgezet in een Privilege Membership Account, kunnen hun Webshop Account blijven gebruiken om bestellingen te plaatsen op de Website. We gebruiken uw gegevens om er voor te zorgen dat u eenvoudig vervolgbestellingen op de Websites kunt plaatsen en voor het afhandelen van uw bestelling. De juridische grondslag voor deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst met u.

Bestellen als gast
Als u een online bestelling wilt doen zonder Privilege Member te worden, vragen wij u gegevens in te vullen die wij nodig hebben voor het afhandelen van de bestelling en om contact met u te hebben over uw bestelling, zoals uw factuur- en bezorgadres en uw e-mailadres. De juridische grondslag voor deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst met u.

Visual search
Op de Website kunt u gebruikmaken van Visual Search, een visuele zoekmachine die op basis van een foto die u uploadt, zoekt binnen het assortiment van de Bijenkorf. Wij verwerken de foto die u uploadt om de zoekopdracht uit te voeren. De juridische grondslag hiervoor is uitvoering van de overeenkomst met u.

2.5 De Bijenkorf App

De Bijenkorf App is een smartphone- en tablet-app van de Bijenkorf. Met de App kunt u uw Privilege Membership Account beheren, online aankopen doen en extra informatie krijgen over de diensten en producten van de Bijenkorf. De App biedt verschillende aanvullende functionaliteiten, zoals contact met onze klantenservice en de mogelijkheid van het scannen van producten in de winkel voor (voorraad)informatie. Ook kunt u via de App cadeaucards scannen en bestellen. Op het gebruik van de App zijn de Bijenkorf App Terms of Service van toepassing.

Als u gebruik maakt van de Bijenkorf App, verwerken wij de gegevens die nodig zijn om uw gebruik van de App mogelijk te maken, zoals:

 • Naam;
 • Inloggegevens, waaronder uw e-mailadres;
 • Informatie over uw gebruik van de App (zoals de pagina’s en producten die u bekijkt, hoe lang, hoe vaak etc, zowel als u ingelogd bent als niet);
 • Telefooneigenschappen;
 • Uw online aankopen;

Wij gebruiken deze gegevens in de eerste plaats om uw gebruik van de App mogelijk te maken, ter uitvoering van de overeenkomst met u.

De App maakt verder gebruik van cookies om uw ervaring van onze diensten te optimaliseren. Meer informatie hierover leest u in onze Cookie Policy. De juridische grondslag hiervoor is uw toestemming (met uitzondering van functionele cookies en cookies met geringe gevolgen voor uw privacy).

De App bevat een speciale sectie voor Privilege Members (zie hoofdstuk 2.1), waar u eenvoudig uw Privilege Membership en communicatievoorkeuren kunt beheren. Als u inlogt als Privilege Member in de App, koppelen wij informatie over uw gebruik van de App aan uw Privilege Membership om u zoveel mogelijk persoonlijke service te kunnen bieden en onze aanbiedingen en communicatie af te stemmen op uw persoonlijke voorkeuren en interesses. Lees hier meer over het Privilege Membership.

De persoonsgegevens die wij via de App verkrijgen, gebruiken wij ten slotte voor analysedoeleinden en om de App te beveiligen, aan te passen en te verbeteren. De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van de Bijenkorf om onze diensten en producten te optimaliseren en vernieuwen.

Pushberichten
Wanneer u de Bijenkorf App downloadt, wordt u gevraagd of u pushberichten wilt ontvangen betreffende nieuws, inspiratie en events van de Bijenkorf. U kunt deze keuze op een later moment altijd weer aanpassen via de instellingen van de App.

2.6 Sociale Media

De Bijenkorf is op verschillende sociale media te vinden, zoals Facebook, Twitter, Instagram en Pinterest.

Als u de Bijenkorf volgt via sociale media, of communiceert met of over de Bijenkorf via sociale media, krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw openbare profielgegevens. Als u informatie over de Bijenkorf deelt via sociale media kunnen uw gegevens zichtbaar worden via die sociale media. De Bijenkorf volgt zelf ook sociale media kanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op sociale media over u.

De Bijenkorf kan bijhouden hoe vaak een bepaalde post van de Bijenkorf is gedeeld en “geliked” via sociale media, om het bereik daarvan te analyseren. Ook kan de Bijenkorf bijhouden of en, zo ja, welke berichten er over de Bijenkorf worden geplaatst via sociale mediakanalen en klachtensites. In dat kader verwerken wij de gegevens die nodig zijn zodat wij de inhoud van onze sociale media-activiteiten voor onze klanten zoveel mogelijk kunnen optimaliseren, zoals:

• Profielinformatie van het betreffende sociale medium; • De bekeken en geplaatste content en berichten met betrekking tot de Bijenkorf; • In het platform opgeslagen metadata.

Het doel van deze verwerking is het bereik van de sociale media-activiteiten van de Bijenkorf te analyseren en haar klanttevredenheid te verbeteren. De grondslag van deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van de Bijenkorf om haar dienstverlening en sociale media-activiteiten te kunnen verbeteren. Deze gegevens kunnen worden toegevoegd aan uw klantdossier indien u contact heeft met het Klant Contact Center via sociale media. Het doel van deze verwerking is de afhandeling van uw verzoek. De grondslag van deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst met u.

Indien u via sociale media deelneemt aan een winactie van de Bijenkorf, verwerken wij, mogelijk in samenwerking met een partner, de volgende gegevens van u:

• Naam; • Profielinformatie van het betreffende sociale medium; • E-mailadres (in het geval van een digitale prijs); • Adres (in het geval van een fysieke prijs); • Inzending winactie, waaronder mogelijk foto- en/of videomateriaal.

Wij gebruiken deze gegevens om contact met u op te nemen over de winactie en om de prijs naar u op te sturen, ter uitvoering van de overeenkomst met u.

In ons Cookie Policy leest u meer over sociale media cookies die wij gebruiken.

2.7 Bezoek aan de winkel

Wifi-netwerk in de winkels
Indien u gebruik maakt van het gratis wifi-netwerk in winkels van de Bijenkorf, verwerken wij de gegevens die nodig zijn om de wifi-verbinding tot stand te brengen, zoals:

 • MAC-adres;
 • Locatie & tijd;
 • Telefooneigenschappen.

De gegevens worden gebruikt om de wifi-verbinding tot stand te brengen en worden maximaal 24 uur na het beëindigen van de verbinding verwijderd. De grondslag voor het verwerken van de gegevens is het uitvoeren van de overeenkomst.

Cameratoezicht
In onze winkels zijn beveiligingscamera’s aanwezig. U wordt hierover geïnformeerd bij het binnengaan van de winkel en de camera’s zijn duidelijk zichtbaar. Wij gebruiken de camerabeelden om de veiligheid van onze klanten en ons personeel te waarborgen, voor de beveiliging van onze gebouwen, het bewaken van de producten in onze winkels en het vastleggen van incidenten. De beelden kunnen worden verstrekt aan politie en justitie in geval van incidenten.

De grondslag van deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van de Bijenkorf en/of derden om haar winkels te beveiligen en incidenten te voorkomen/beperken.

Tablet Assisted Sales

Indien een product in de winkel niet voorradig is, is het mogelijk deze direct via een tablet in de winkel online te bestellen met hulp van een (kassa)medewerker, de zogenaamde “Tablet Assisted Sales”. Het gewenste product kan dan de volgende dag worden opgehaald of bij u worden thuisbezorgd. Bent u Privilege Member, dan zullen uw accountgegevens na het lezen van uw (digitale) klantenpas worden geladen. Wij verwerken in het kader van de Tablet Assisted Sales de volgende gegevens:

 • E-mailadres;
 • Naam, adres en woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • Transactiegeschiedenis;
 • Tijdstip van de aankoop;
 • Bank- en betaalgegevens;
 • Gekocht product.

Bent u geen Privilege Member, dan zal u gevraagd worden zelf uw gegevens in te voeren. Wij verwerken deze gegevens tezamen met uw betaalgegevens om de overeenkomst uit te voeren.

Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling te kunnen af handelen en om contact met u te hebben over uw bestelling. De juridische grondslag is de uitvoering van de overeenkomst met u.

2.8 Personal Styling en Shopping

Online Personal Styling
Met Online Personal Styling krijgt u persoonlijk stijladvies. Een van onze stylisten neemt telefonisch of per e-mail contact met u op nadat u zich heeft aangemeld via de Website. Tijdens een gesprek geeft u aan waar u naar op zoek bent, wat uw maten en wensen zijn. Vervolgens selecteert uw stylist vrijblijvend passende items. Per e-mail ontvangt u een unieke link naar speciaal voor u geselecteerde items en outfits. Zo heeft u direct een compleet overzicht van de kleding en accessoires die bij uw stijl passen. Uw favoriete kledingstukken en accessoires kunt u meteen bestellen vanuit uw account. Online Personal Styling is alleen beschikbaar voor Privilege Members.

Als u gebruik maakt van onze personal styling diensten, vragen wij u bepaalde gegevens (zoals uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, leeftijd, maten en voorkeuren) op te geven en een questionnaire in te vullen. Ook hebben wij inzage in de producten die u eerder bij de Bijenkorf hebt gekocht. Wij gebruiken deze gegevens om te beoordelen hoe wij u het beste kunnen helpen en om u personal styling advies te geven. De juridische grondslag hiervoor is uw aanvraag van deze dienst en het verlenen van de personal styling dienst (de uitvoering van de overeenkomst met u). Het persoonlijk stijladvies vindt u in uw Privilege Membership Account.

Als u zich aanmeldt voor Personal Styling, wordt u gevraagd of u de Personal Styling nieuwsbrief wilt ontvangen. U kunt deze keuze op een later moment altijd weer aanpassen via de uitschrijfmogelijkheid onderaan de Personal Styling nieuwsbrief.

Personal Shopping
In sommige filialen kunt u gebruik maken van onze personal shopper in de Personal Shopping Lounge. Een consultatie met onze personal shopper duurt ongeveer twee uur en zal worden afgestemd op uw individuele voorkeuren.

Indien u hiervan gebruik maakt zal onze persoonlijke shopper een persoonlijk styling dossier maken en daarin (persoons)gegevens, waaronder uw maten en persoonlijke voorkeuren, opnemen. De grondslag hiervoor is de uitvoering van de overeenkomst met u.

2.9 Klantenservice

Als u contact opneemt met, of gebruik maakt van de diensten van de Bijenkorf Klantenservice, het Klant Contact Center of de Reparatieservice, verzamelen wij de gegevens die nodig zijn voor de afhandeling van uw verzoek, zoals:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer;
 • Inhoud correspondentie en gespreksnotities;
 • Gespreksopname in geval van telefonisch contact;
 • Indien u contact opneemt via Chat; ook de verwijzende website en op welke pagina u zich bevindt als u de chat opstart;

Afhankelijk van uw verzoek zal de medewerker toegang kunnen verkrijgen tot informatie die nodig is om uw verzoek te behandelen, bijvoorbeeld of u een Bijenkorf Card heeft en wat de status is, of u een Account heeft of Privilege Member bent en de orderstatus van uw bestelling.

Wij gebruiken deze gegevens om zo goed mogelijk op uw klacht, verzoek of vraag te kunnen reageren, ter uitvoering van de overeenkomst met u.

We slaan uw vraag op om u later beter behulpzaam te kunnen zijn en uw klanttevredenheid te kunnen analyseren, waarvoor als grondslag geldt het gerechtvaardigd belang van de Bijenkorf om haar dienstverlening te verbeteren.

2.10 Communicatie van de Bijenkorf

Op de Website en in de App kunt u zich aanmelden voor de reguliere e-mailnieuwsbrief van de Bijenkorf. De nieuwsbrief bevat informatie over producten, diensten en evenementen van de Bijenkorf. De grondslag hiervoor is toestemming.

Als Privilege Member ontvangt u zowel nieuwsbrieven die uw Privilege Membership betreffen als nieuwsbrieven die op uw interesses en voorkeuren zijn afgestemd, op basis van uw gebruik van de diensten van de Bijenkorf en op basis van de door u opgegeven voorkeuren en interesses. Deze kunt u aanpassen in uw Privilege Membership Account. De juridische grondslag hiervoor is de uitvoering van de overeenkomst met u. U kunt in uw Privilege Membership Account- aangeven welk type nieuwsbrief u al dan niet wenst te ontvangen.

Nieuwsbrieven worden gepersonaliseerd door middel van het gebruik van cookies en vergelijkbare technieken, zoals link-tracking. Door middel van link-tracking zien wij of u onze e-mails opent en herkennen wij u als u vanuit onze e-mails doorklikt naar de Website. Wij kunnen hierdoor volgen welke acties u neemt vanuit de e-mail en meten hoe efficiënt onze nieuwsbrieven zijn is. De frequentie van verzending is afhankelijk van hoe vaak u een e-mail opent en uw klikgedrag op de Website. De grondslag voor het gebruik van cookies en vergelijkbare technieken is toestemming. De juridische grondslag hiervoor is uw toestemming. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken via “Cookie informatie & instellingen” onderaan de Website.

Berichten per sms
Als u uw telefoonnummer hebt opgegeven, kunnen wij u in uitzonderlijke gevallen waarschuwen in geval van calamiteiten, of u attenderen op bijzondere gebeurtenissen en speciale gelegenheden. Wij zullen dat echter alleen bij hoge uitzondering doen. Mocht u een sms van ons ontvangen, dan kunt u direct na ontvangst van een dergelijk bericht ook aangeven dat u hier geen prijs op stelt.

Pushberichten
Als u zich aanmeldt voor de Bijenkorf App, wordt u gevraagd of u pushberichten wilt ontvangen. U kunt deze keuze op een later moment altijd weer aanpassen via de instellingen in de App.

Post
Als Privilege Member ontvangt u mogelijk post met informatie en aanbiedingen van de Bijenkorf. De juridische grondslag hiervoor is de uitvoering van de overeenkomst met u. U kunt zich altijd afmelden voor post via uw Privilege Membership Account.

2.11 Klanttevredenheidsonderzoeken

De Bijenkorf doet op verschillende manieren onderzoek naar klanttevredenheid. Via de Website van de Bijenkorf kunt u uw mening over de gebruiksvriendelijkheid van de Website delen. In het geval u contact opneemt met het Klant Contact Center of een aankoop bij de Bijenkorf doet, kunt u eveneens een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een klanttevredenheidsonderzoek. Indien u deelneemt aan een klanttevredenheidsonderzoek van de Bijenkorf, verwerken wij de volgende gegevens:

• E-mailadres; • Gegevens betreffende de te onderzoeken dienstverlening (bijvoorbeeld een aankoop naar aanleiding waarvan het klanttevredenheidsonderzoek plaatsvindt) en uitkomst onderzoek; • Naam, adres, woonplaats en telefoonnummer (alleen op uw verzoek).

De uitkomsten van het onderzoek worden door ons gebruikt om onze diensten en producten te verbeteren. De juridische grondslag voor deze verwerking is het uitvoeren van de overeenkomst.

2.12 Events

Indien u zich aanmeldt voor een event van de Bijenkorf, verwerken wij – afhankelijk van het betreffende evenement – de gegevens die nodig zijn om uw deelname aan het evenement mogelijk te maken, zoals:

 • NAW;
 • Geslacht
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum (optioneel);
 • In het geval van een styling event: maten, voorkeuren, gelegenheid, gekochte producten;
 • In het geval van een betaald evenement, de betaalmethode, het betaalde bedrag en een cijfercode waarmee Adyen als betaaldienstverlener van de Bijenkorf de transactie kan achterhalen;
 • Indien het een event met een ontbijt, lunch, diner of borrel betreft, kunt u aangeven of u dieetwensen heeft.

Wij gebruiken deze gegevens om uw deelname aan het evenement te verwerken en mogelijk te maken, ter uitvoering van de overeenkomst met u.

Ook gebruiken wij uw gegevens voor analyse- en optimalisatiedoeleinden (op geaggregeerd niveau) teneinde inzicht te krijgen in het type bezoekers van onze events. De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van de Bijenkorf om marketingactiviteiten te ontplooien en haar events te verbeteren.

3. Hoelang bewaren wij uw gegevens?

De Bijenkorf bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of worden verwerkt. De Bijenkorf hanteert verschillende bewaartermijnen, afhankelijk van het doeleinde en de categorie gegevens zoals hieronder genoemd, tenzij wij op grond van een wettelijke verplichting bepaalde gegevens langer dienen te bewaren.

Aankoop zonder Privilege Membership of Webshop Account
Wanneer u een aankoop doet zonder in te loggen, hanteren wij een bewaartermijn van maximaal twaalf (12) maanden na aankoop om eventuele serviceverzoeken nog te kunnen behandelen.

Privilege Membership
De zichtbare gegevens die zijn opgeslagen in uw Privilege Membership Account worden in beginsel door ons bewaard zolang u Privilege Member bent. Als u vijftien maanden geen gebruik heeft gemaakt van uw Privilege Membership, zullen wij u vragen of u Privilege Member wilt blijven. Als u, ook na een reminder, niet aangeeft Privilege Member te willen blijven, verwijderen wij uw Privilege Membership Account, met uitzondering van gegevens die wij volgens een wettelijke bewaartermijn langer dienen te bewaren.

Webshop Account
De zichtbare gegevens die zijn opgeslagen in uw Webshop Account worden in beginsel door ons bewaard zolang uw Webshop Account actief is. Als u vijftien maanden geen gebruik heeft gemaakt van uw Webshop Account, zullen wij u vragen of u uw Webshop Account wilt behouden. Als u, ook na een reminder, niet aangeeft uw Webshop Account te willen behouden, verwijderen wij uw Webshop Account, met uitzondering van gegevens die wij volgens een wettelijke bewaartermijn langer dienen te bewaren.

Bijenkorf Card
Gegevens betreffende uw aanvraag van de Bijenkorf Card worden niet door ons bewaard, deze worden rechtstreeks doorgestuurd naar ICS.

Indien u een Bijenkorf Card heeft, bewaren wij uw persoonsgegevens in het kader van het klantprogramma van de Bijenkorf Card in beginsel gedurende uw overeenkomst met ICS.

Informatie over de door u gespaarde punten en uw spaartegoed bewaren wij veertig (40) maanden. Indien u geen gebruik (heeft) (ge)maakt van uw spaartegoed, informeren wij u na 36 maanden dat u punten dreigen te vervallen.

Cookies
De Bijenkorf hanteert voor cookies en vergelijkbare technieken een levensduur van maximaal zes (6) maanden. (Persoons)gegevens verzameld door middel van cookies, zoals informatie over uw internetgebruik, worden ook maximaal zes (6) maanden bewaard.

Visual search
De foto die u uploadt in het kader van visual search bewaren we maximaal zestig (60) dagen.

Nieuwsbrief
Wanneer u zich heeft opgegeven voor de Bijenkorf nieuwsbrief, bewaart de Bijenkorf uw gegevens om de nieuwsbrief te kunnen sturen totdat u aangeeft deze niet meer te willen ontvangen. Dat kan in ieder geval door middel van de link onderaan elk bericht. Wanneer u vanuit uw Privilege Membership een nieuwsbrief ontvangt, kunt u zich hiervoor ook afmelden via uw account.

Klantenservice
Indien u contact opneemt met de Bijenkorf Klantenservice worden uw persoonsgegevens door ons maximaal twaalf (12) maanden na afhandeling bewaard.

Klanttevredenheid
Als u meedoet aan een klanttevredenheidsonderzoek, worden de door u verstrekte gegevens door ons maximaal 24 maanden bewaard.

Personal styling
Indien u gebruik maakt van onze personal styling diensten, bewaren wij uw persoonlijke styling dossier voor toekomstige stylingadviezen. U kunt dit dossier terugvinden in uw Privilege Membership Account. Indien u vijftien (15) maanden geen gebruik heeft gemaakt van onze personal styling diensten en u geen Privilege Member bent, ontvangt u een bericht van de Bijenkorf met de vraag of u nog steeds gebruik wilt maken van onze personal styling diensten. Indien u ook na een tweede bericht niets laat horen, verwijdert de Bijenkorf uw personal styling dossier na zestien (16) maanden.

Events
Gegevens over de evenementen waarvoor u zich aanmeldt, bewaren wij maximaal zes (6) maanden.

Wifi-netwerk in de winkels
Informatie over uw apparaat/connectie wordt alleen verwerkt om de wifi-verbinding tot stand te brengen en wordt maximaal 24 uur nadat de verbinding is beëindigd verwijderd.

Cameratoezicht
De Bijenkorf bewaart camerabeelden maximaal vier (4) weken, tenzij een langere termijn noodzakelijk is voor de afhandeling van een incident.

Winacties
Gegevens over winacties waar u aan mee heeft gedaan, bewaren wij maximaal zes (6) maanden.

Gegevens betreffende fraude en diefstal
Ten aanzien van gegevens betreffende fraude en diefstal hanteert de Bijenkorf een bewaartermijn van maximaal vijf jaar, uitsluitend voor zover aangifte bij de politie is gedaan.

Wanneer u vragen heeft over het bewaartermijnenbeleid van de Bijenkorf, dan kunt u contact opnemen met de Bijenkorf door een e-mail te sturen naar [email protected]

4. Aan wie verstrekt de Bijenkorf uw gegevens?

De Bijenkorf kan gebruik maken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor de Bijenkorf en de Bijenkorf draagt zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor de Bijenkorf optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met de Bijenkorf afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij uw gegevens uitsluitend zullen verwerken in opdracht van de Bijenkorf.

Uw gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan derde partijen, omdat we een overeenkomst met u moeten uitvoeren of als dat nodig is om de afspraken met u na te komen. Daarnaast verstrekken we uw gegevens aan andere partijen die we nodig hebben in het kader van onze dienstverlening, bijvoorbeeld advocaten of deurwaarders.

Ook kan de Bijenkorf diensten aanbieden in samenwerking met andere partijen. Voor het bezorgen van uw bestellingen in overeenstemming met de door u gekozen bezorgmethode en het versturen van e-mailnotificaties over de status van de bezorging, worden uw contactgegevens en uw bezorgadres aan de betreffende bezorgdienst verstrekt. De bezorgdienst is als zelfstandig verantwoordelijke partij betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst met u. Voor meer informatie over verwerkingen van persoonsgegevens door de betreffende bezorgdienst kunt u de privacyverklaring op de website van PostNL, DHL of UPS raadplegen. Ook andere partijen kunnen betrokken zijn bij het uitvoeren van een overeenkomst met u als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke of als gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke met de Bijenkorf. U wordt daarover dan geïnformeerd op het moment dat u gebruik maakt van een dergelijke dienst.

Voor het overige verstrekt de Bijenkorf alleen gegevens aan derden met uw uitdrukkelijke toestemming of indien zij daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen belangen en/of belangen van derden.

5. Geven wij uw gegevens door aan andere landen?

De Bijenkorf kan gebruik maken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze partijen kunnen gevestigd zijn buiten de Europese Unie of zij kunnen gebruik maken van servers die zich buiten de Europese Unie bevinden, onder meer in de Verenigde Staten. Het niveau van het recht op bescherming van persoonsgegevens kan in deze landen lager zijn dan in de Europese Unie.

Om uw privacy te waarborgen, zal de Bijenkorf uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie, indien de Europese Commissie heeft besloten dat het derde land een passend beschermingsniveau waarborgt en/of indien andere passende waarborgen worden geboden, zoals een adequaatheidsbesluit (bijvoorbeeld het EU-VS Privacy Shield) of ongewijzigde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Deze zijn hier te vinden.

6. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

De Bijenkorf heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van oneigenlijke verwerking. Zo maken wij gebruik van een firewall en hebben wij versleutelingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat onbevoegde derden toegang hebben tot gegevens.

Onze klantgegevens worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Tevens wordt er gelogd wie toegang heeft gehad tot de gebruikersdata. Slechts een beperkte groep medewerkers heeft op basis van zijn of haar functieprofiel toegang tot de klantgegevens. De medewerkers die toegang hebben tot de gegevens worden vooraf getraind en geïnstrueerd hoe met deze gegevens om te gaan. Op hen rust tevens een geheimhoudingsplicht. Meerdere keren per jaar worden er beveiligingschecks gedaan door externe specialisten om de veiligheid van persoonsgegevens te kunnen blijven waarborgen. Eventuele aandachtspunten die hieruit naar boven komen, worden direct geadresseerd, opgepakt en opgelost.

7. Wat gebeurt er in het geval van overdracht van de onderneming?

In de toekomst kunnen één of meer onderdelen of activa van de Bijenkorf worden overgedragen aan een derde partij of kan de Bijenkorf fuseren met een derde partij. In dat geval kunnen ook uw persoonsgegevens aan deze derde partij worden overgedragen. De Bijenkorf zal u in een dergelijk geval altijd vooraf informeren.

8. Wat zijn uw rechten?

Inzage en correctie
Als u wilt weten welke persoonsgegevens de Bijenkorf van u verwerkt en voor welke doeleinden, kunt u contact opnemen met de Bijenkorf via onze Klantenservice of via [email protected]. U kunt ook verzoeken om wijziging of correctie van uw gegevens. Indien u jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door uw ouder (of wettelijke vertegenwoordiger). De Bijenkorf zal op uw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken reageren.

Bezwaar
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing en/of (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketinginformatie door contact op te nemen met onze Klantenservice via [email protected]. In de e-mails of andere berichten die de Bijenkorf stuurt, is ook een afmeldmogelijkheid opgenomen. Indien u hiervan gebruikmaakt, zult u dergelijke berichten niet meer ontvangen. Voor noodzakelijke serviceberichten kunt u zich niet afmelden.

Verwijdering
Als u wilt dat de Bijenkorf uw persoonsgegevens en/of uw account verwijdert, kunt u hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar [email protected] of via uw account online en in de App. Het is mogelijk dat enkele persoonsgegevens na het verwijderingsverzoek door de Bijenkorf worden bewaard, bijvoorbeeld indien dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van geplaatste bestellingen of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens te bewaren.

Beperking verwerking
Als u gegronde redenen heeft een beperking van de verwerking te vragen, bijvoorbeeld omdat u de juistheid van de persoonsgegevens die de Bijenkorf verwerkt betwist, of u bezwaar heeft ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door de Bijenkorf, kunt u hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar [email protected].

Gegevensoverdraagbaarheid
Indien de verwerking van persoonsgegevens door de Bijenkorf berust op uw toestemming en via geautomatiseerde procedés wordt verricht, heeft u het recht te verzoeken de betreffende persoonsgegevens die u aan de Bijenkorf heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U kunt hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar [email protected].

Intrekken toestemming
Wanneer een verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw (uitdrukkelijke) toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Klacht
Indien u een klacht heeft over het gebruik van persoonsgegevens door de Bijenkorf, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beheer uw gegevens via uw (Privilege Membership) Account
U kunt uw gegevens ook zelf bekijken, beheren, wijzigingen en verwijderen in uw Privilege Membership Account of Webshop Account via de Website of App. Zo kunt u:

 • Uw persoonlijke gegevens wijzigen en aanvullen met – bijvoorbeeld – uw telefoonnummer en geboortedatum;
 • Uw bezorgadressen wijzigen en aanvullen;
 • Uw orderhistorie bekijken;
 • Uw verlanglijst bekijken en verwijderen;
 • Interesses en voorkeuren opgeven, zoals uw voorkeurswinkel, uw interesses qua evenementen en uw nieuwsbrief interesses;
 • Zich afmelden voor het Privilege Membership;
 • Uw Privilege Membership instellingen wijzigen. Zo kunt u onder meer de volgende opties aan- of uitzetten: de nieuwsbrief, Privilege Membership-communicatie en digitale kassabonnen.
 • Een Bijenkorf Card koppelen aan uw Privilege Membership Account of Webshop Account;
 • Zich aanmelden als lid van het klantenpanel van de Bijenkorf.

9. Websites van derden

De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derde partijen. De Bijenkorf heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacy statement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die door de Bijenkorf zijn verkregen. De Bijenkorf accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

10. Contact

Voor vragen of opmerkingen over dit privacy statement kunt u contact opnemen met de Bijenkorf Klantenservice.

Of met onze Functionaris Gegevensbescherming via [email protected] of 088 2454503.

Bekijk deze privacyverklaring in een PDF-bestand.